Quote

“I'd rather regret the things that I have done than the things that I have not.”
― Lucille Ball

Wednesday, February 11, 2015

Ontmoetingen met mijn vader's verleden (Deel 8)

juli 2005

Pensio(e)n(ering) en onze Broodheren


Ga naar deel 1


Dit laatste deel van deze serie "Ontmoetingen met mijn vader's verleden" gaat over onze pensionering, pensioen en een (terug)blik op de bedrijven waarvoor we gewerkt hebben (onze broodheren).

Pensionering


Het is een raar idee als ik nu terug kijk op mijn vader's pensionering en mijn eigen pensionering.

Mijn vader ging in 1984 met pensioen en ik in 2010, dus 26 jaar later. Hij ging met pensioen toen hij 60,5 jaar was. Ik ging met pensioen toen ik 62,5 jaar was.

Toen ik met pensioen ging op 1 april 2010, was mijn vader net een paar maanden eerder overleden. Hij heeft mijn pensionering dan ook niet mee mogen maken, niet dat dat overigens veel voorstelde. Ik heb bewust ervoor gekozen dat er geen receptie voor mijn pensionering georganiseerd zou worden. Het enige wat rest is een horloge met inscriptie, dat ik verder nooit gedragen heb.

Mijn vader daarentegen heeft in feite twee recepties aangeboden gekregen. Lees het verslag van zijn pensionering hieronder, zoals gepubliceerd in de Signaal Flitsen van juni 1984. (Ref31, pagina's 32 en 33).

Mijn analyse van deze toch wel zeer tegengestelde manieren van afscheid nemen van ons werkbare leven is als volgt. Mijn vader heeft van 1950 tot 1984, dus 34 jaren voor een en dezelfde werkgever gewerkt, waarvan de laatste 14 jaar voor Signaal-Gronau en de eerste 20 jaar voor Signaal-Hengelo. En naar ik veronderstel met overwegend veel plezier en waardering. Er waren ook wel een paar dieptepunten in deze periode, met name in zijn prive leven.
Dat betekent dat er in deze lange periode veel positieve werk-relaties zijn ontstaan. En ook dat er een vertikaal relatie-netwerk, d.w.z. verschillende leeftijdsgroepen, is opgebouwd.

Als ik terug kijk op mijn eigen arbeidsverleden dan zie ik de volgende verschillen. Ik heb van 1980 tot 1985 bij een computer bedrijf gewerkt - Universitair Rekencentrum (URC) in Nijmegen - en vervolgens van 1985 tot 1989 bij Philips Telecommunicatie en Informatie Systemen (PTIS) in Den Haag. Toen nog een jaar bij een startup bedrijf (BTC) in Hoofddorp, dat bedrijf heeft het echter niet gered.Zie ook deel 4 van deze serie. Deze 10 jaren arbeid hebben geen bijdrage geleverd aan de uiteindelijke pensionering 20 jaar later.

Van 1990 tot 2010, dus 20 jaar, heb ik voor mijn laatste werkgever gewerkt (achtereenvolgens BSO, BSO Origin, Atos Origin) in Eindhoven.en Utrecht. Mijn werk was buitenshuis, d.w.z. ik was een uitzendkracht, die bij andere bedrijven werkte. Hoe langer ik uit beeld was hoe beter voor ons bedrijf en voor mijzelf (des te hoger de bonus!). Degenen die geen werk hadden werden bankzitters genoemd, aardige collega's maar ze kostten het bedrijf alleen maar geld.

Eens in de maand hadden we een plenaire interne vergadering. Daar werd je geinformeerd over hoe het met de onderneming/afdeling ging. Ik was er omdat je verwacht werd, niet omdat het mij veel interesseerde. Een intern netwerk opbouwen was er niet bij, de focus was op de klant. Bovendien werd ik, mede door de diverse fusies, achtereenvolgens bij verschillende afdelingen geplaatst, dus steeds weer andere bazen, collega's, klanten en bedrijfs- of afdelings-strategieen.

De opdrachten bij de klanten varieerden van een paar maanden tot een jaar. In deze 20 jaar heb ik ca. 30 projecten gedaan. Dus evenzovele klanten en hoogte- en diepte-punten. Dat levert dus voor de lange termijn weinig op voor een receptie bij je pensionering. En van collega's die je nauwelijks kent of die alweer elders werken mag je ook niet veel verwachten.

Konklusie is dat als er veel dynamiek is en je niet voor klanten produceert als team/afdeling/bedrijf, maar bij je klanten werkt en je collega's door het hele land wonen, dan bouw je geen interne relaties op en alleen maar klanten uitnodigen voor je pensioneringsreceptie kan ook niet.
Ik heb er geen spijt van dat ik niet voor een receptie heb gekozen.

Hier volgt het verslag uit de Signaal Flitsen van mijn vader's pensionering (ref. 31).

==== begin citaat ====

Afscheid van de heer A. Klootwijk, plant-manager Signaal-Gronau


"Arie, lassen Sie's sich gut ergeh'n, alles Gute und Aufwiederseh'n!"

Met deze woorden, die het slot vormen van een fraai dichtwerk, nam Signaal-Gronau op 17 mei 1984 bij monde van de charmante Frau Weitkamp afscheid van zijn Geschâftsführer. Voor haar hadden tal van sprekers namens Signaal in De Zegger van hun waardering blijk gegeven.

De Grote Zaal was áfgeladen. Zelfs de engelenbak was mudvol, wat al duidelijk maakte dat een prominent en zeer gezien man afscheid nam. Dit werd onderstreept door de aanwezigheid van de voltallige directie. Ook de oud-directeuren De Graaf en Ferwerda en de heer Wobbe - de vroegere chef van de heer Klootwijk - luisterden de feestelijke gebeurtenis met hun aanwezigheid op.

"Je zag duidelijk tegen het naderend afscheid op," meende ceremoniemeester B. H. Jansen, de man die hem in Gronau opvolgt. "Maar uit je verlanglijstje blijkt wel dat jij niet van plan bent je als gepensioneerde te vervelen."

Adjunct-directeur G. Bazuin, plant-manager van Signaal-Hengelo, was de eerste in de rij van sprekers. Hij noemde de heer Klootwijk Signaal's "eerste 'Ex-Patriot' die met pensioen gaat". Voorts memoreerde hij dat de gepensioneerde op 17 juli 1950 als bedrijfsassistent bij de afdeling Fabricage Controle zijn entree maakte bij Signaal. In die tijd werkte hij bij de heer Starkenburg, en hield hij zich bezig met materiaalcontrole.

Al spoedig werd hij Chef Onderdelen Controle. Twintig jaar lang was de heer Klootwijk dé Kwaliteitscontroleur op het gebied van tandwielen en gietwerk. Voorts bracht de adjunct-directeur - zelf op de drempel van zijn pensionering - in herinnering hoe de Signaalvestiging, in 1970, in Gronau werd gesticht vanwege de omstandigheid dat in Twente geen personeel te krijgen was. En hoe Signaal alle mogelijke medewerking had gekregen van de plaatselijke en landelijke overheden aan de overzijde van de grens. De heer Bazuin benadrukte de waardering van de directie voor wat de heer Klootwijk in Gronau tot stand bracht toen het economisch tij gunstiger was, en voor wat hij in stand hield toen de ontwikkelingen voor de fabricage-afdelingen wat minder rooskleurig werden.

Namens de "Donderdagochtendgroep" werd de gepensioneerde bedankt door adjunct-directeur drs. D. La Roij. Hij roemde het het gelijkmatige humeur en bedaarde optreden van de heer Klootwijk tijdens deze vergaderingen, die overigens niet zonder emoties schijnen te verlopen.

Gevat repliceerde de gepensioneerde dat zijn flegmatieke opstelling meestal aan tenminste één van de volgende redenen te danken was:

a) Hij had geen voorinformatie ontvangen: wist dus nergens van, en hield wijselijk zijn mond maar;

b) De besproken problemen waren typische "Hengelo-problemen", waar hij niét of pas veel later mee te maken zou krijgen;

c) 't Werd altijd zo uitgekiend dat hij bij de Rondvraag niet meer aan de beurt kon komen.

De heer La Roij dankte de heer Klootwijk met name voor de aandacht die deze steeds had gegeven aan het kwaliteitsaspect. In zijn woorden klonk respect voor de wijze waarop de scheidende Geschaftsführer moeilijkheden te boven wist te komen. "Hij kreeg alle problemen die de produktie-afdelingen in Hengelo ook kregen, maar dan in het klein. En... hij loste ze op!"

De heer M. J. Koenderink, hoofd van de afdeling Onderdelen Fabricage, repte van de technische kennis van de pas gepensioneerde. "Klootwijk wist álles van de tandwielentechniek, met name. Maar je kreeg hem niet aan 't praten over andermans werk, een kwestie van bescheidenheid."

Overigens noemde hij de heer Klootwijk - met een zweempje afgunst, naar 't scheen - "de slimste man die ik kèn! Vooral vanwege de manier waarop hij werk naar zich toe wist te trekken!" Bewondering had de spreker ook voor de handige manier waarop de scheidende leider van Signaal-Gronau in een heel vroeg stadium in Hengelo problemen detecteerde, waar zijn vestiging pas weken later mee geconfronteerd zou worden; en voor de manier waarop hij de tijd liet werken om ze op te lossen.

"Geen wonder trouwens, dat hij op de donderdagochtendvergaderingen zo rustig was: hij had z'n zaakjes volledig onder controle, daar in Gronau ... !"

De rij van sprekers werd gesloten met het prachtige poëem van Frau Weitkamp, waaruit we citeerden. In gloedvolle verzen werden de gevoelens van de medewerkers en medewerksters van Signaal-Gronau vertolkt:
“Wir geben hier nicht gerne Kund: Unser Hr. Klootwijk scheidet aus, aus unserer Rund!"
Ook werd in het dichtwerk een overzicht gegeven van de nog korte geschiedenis van de vestiging, waarin een verhuizing en uitbreiding een grote rol speelden: 
"Neues Werkzeug, neu Ideen Wir fingen an unseren Betrieb wachsen zu sehen."
De heer B. H. Jansen haakte hierop in, door de hoop uit te spreken het werk van zijn voorganger met succes voort te kunnen zetten.

De heer Klootwijk bedankte alle sprekers voor hun goede wensen en vriendelijke woorden. Tenslotte wenste hij allen - en met name zijn opvolger - alle goeds toe.

Mijn vader, moeder, zus en zwager op de pensioneringsreceptie 

Een dag na de feestelijkheden in Hengelo en Delden werd de familie Klootwijk in eigen huis - Gronau - opnieuw gefêteerd. Ditmaal door de loco-burgemeester van Gronau, de heer F. Mayer, vertegenwoordigers van Alldephi (Duitse Philips Organisatie) de heren Schalke en Seifert en, natuurlijk door de heer K. D. Ketterer.

De heer Mayer prees de vertrekkende Geschaftsführer om zijn ondernemingslust en doorzettingsvermogen. Namens het gemeentebestuur dankte hij voor de fraaie fabriek die zoveel werkgelegenheid biedt aan de 220 medewerk(st)ers.

De heer Klootwijk's rechterhand, K. D. Ketterer, sprak namens het hele personeel. Hij herinnerde in zijn speech aan de 14-jarige historie van de vestiging waaraan, vooral in de startperiode, letterlijk dikwijls dag en nacht werd gewerkt. Ketterer was er vanaf het eerste uur bij.

Op zijn beurt dankte de heer Klootwijk de heer Ketterer, maar ook alle andere medewerk(st)ers, voor hun werklust, de juiste mentaliteit en trouw.

==== einde citaat ====

Pensioen 1985-2010


Mijn vader had vele hobby's, waar hij zijn ernergie in kwijt kon toen hij eenmaal gepensioneerd was. Tijdens zijn werkzame leven had hij ook al diverse hobby's, zoals fotografie. Hij had zelf een vergroter / belichter gemaakt, de doka was in de badkamer. Dit was ruim voor het digitale tijdperk. En hij maakte meccano voor mij toen ik nog een jochie was en een electrische trein-baan.

Voor zijn pensionering toen hij in in Losser woonde, was een van zijn hobby's het verbouwen van groente in zijn zelf gemaakte kas in de tuin of  pottenbakken. Hij maakte hiervoor zijn eigen schopschijf en electrische oven. Mijn dochter heeft hij als klein meisje wel eens een vaas laten maken, dus dat moet aan het begin van zijn pensioen geweest zijn, eind jaren 80.

Toen hij met pensioen was heeft hij ook een caravan gekocht en gingen mijn vader en moeder regelmatig met zijn zus en zwager met vakantie, heel Europa door. Ik heb ze zelfs eenmaal in Franrijk ontmoet toen we zelf met vakantie waren.

Later toen het te veel moeite kostte om de caravan goed op zijn plaats te zetten, hebben ze de caravan verkocht en in plaats daarvan een zomerhuisje gekocht in Vasse, nabij de Duitse grens in een bosrijk gebied.

Mijn vader hield ook van varen met een motorboot. Af en toe mocht hij de boot van een vriend voor een weekje gebruiken. Mijn vader heeft altijd graag een eigen boot gehad, maar om voor mij onbekende redenen is het er nooit van gekomen. Ik ben een keer een dagje mee geweest. Best aardig, maar ik hield meer van zeilen met mijn zeiljacht, een Jeannau Sunlight 30. In 2000 heb ik het jacht moeten verkopen vanwege de hoge onderhouds- en ligplaats-kosten.

Ik  denk dat wij allebij graag ooit zelf een boot hebben willen bouwen. Het is er nooit van gekomen.

Ze hadden ook een mooie grote tuin, maar aan tuinieren had hij - net als ik - een broertje dood, dat mocht mijn moeder doen en later een tuinman. Wel maakte hij een vijver in de tuin en de kas.

Ik had al eerder gemeld dat hij de garage verbouwd had om er een machine werkplaats in onder te brengen.

Zijn grote hobby was om stoommachine modellen te maken, zoals kleine (1, 2 en 3 cylinder) staande modellen, als een soort proeve van bekwaamheid voor zichzelf. Daarna begon hij aan de grote stoomtreinen en een stoomwals. Zo'n project voor een grote stoomlocomotief kon enkele jaren  duren, Ook zijn zwager, oom Hans uit Vlaardingen, beoefende deze hobby en ze gingen vaak samen, met de echtgenotes, naar een stoom-evenement ergens in het land. Ik ben ooit eens een dag meegeweest en ik ben een keer alleen met mijn vader naar een modelbouwdag geweest ergens in de buurt van Den Bosch.

Op de modelbouwclub tijdens de open dag, ca. 1992.
Op de achtergrond mijn twee nichtjes.
Hij werd ook lid van de modelbouwclub in Enschede, waar eens per jaar een opendag werd gehouden en de leden hun modellen aan het publiek toonden. Dat waren stoomtreinen, die op een parcours op het terrein konden rijden, maar ook modelbestuurde boten in een grote vijver. Ik ben daar ook een aantal keren geweest.

Toen mijn ouders besloten kleiner te gaan wonen was het nog een hele toer om iets te vinden waar zijn machinepark in paste. Uiteindelijk vonden ze een apartement in Hengelo met een grote garage in de kelder van het gebouw. Mijn vader heeft daar zijn laatste stoomlocomotief modellen (af)gemaakt, tot dat het fysiek niet meer ging vanwege de pijn in zijn benen.

Een van de twee locomotieven die hij gemaakt heeft, heb ik van mijn moeder mee mogen nemen toen wij gingen emigreren, zie mijn blog hier.

Toen hij voelde dat het einde begon te naderen heeft hij de machines en veel gereedschap verkocht, of weggedaan aan model-clubleden. Mijn zwager en ik hebben ook de nodige spullen van hem mogen meenemen. Ook heb ik de kolomboormachine van hem gekregen, die meegegaan is in de container naar de Filippijnen, zie mijn blog hier.

Verder heb ik de electrisch trein en meccano, die stammen uit de jaren 50 en 60, meegenomen. Leuke herinneringen aan mijn vader. Vooral de stoomlocomotief, die staat in de huiskamer met een foto van mijn vader erop. Ik zie hem dus nog elke dag.

Broodheren & Overnames (19xx-2011)Een lijst met overnames en fusies van de bedrijven waar mijn vader (1-4) en ikzelf (5-6) gewerkt hebben. Opvallend is dat alle bedrijven niet meer onder de oorspronkelijke naam bestaan en het merendeel in Franse of Amerikaanse handen zijn overgegaan. Geen enkel bedrijf is ongeschonden uit de strijd van de afgelopen decennia gekomen.


 1. Hollandse signaalapparaten werd in 1990 overgenomen door het toenmalige Thomson-CSF, dat in 2000 is opgegaan in de Thales Groep. Bijgevolg heet de vestiging in Hengelo tegenwoordig Thales Nederland, Het hoofdkantoor bevindt zich in Parijs.(Ref. 32)
 2. In 2008 werd de mechanica-afdeling van Thales Nederland in Hengelo (bekend onder de naam MPM) overgenomen door Norma Holding, waarna het onder de naam Norma MPM voortgezet werd. Norma Groep telt ca. 400 medewerkers en is onderdeel van de Norma Holding, Het hoofdkantoor bevindt zich in Nederland, Hengelo. (Ref34)
 3. In 1991 wordt Signaal Gronau verkocht door Thales en heet nu "epro ELEKTRONIK und SYSTEMTECHNIK GMBH" (Ref33) en is onderdeel van het Amerikaanse Emerson concern. Het hoofdkantoor bevindt zich in St. Louis (USA).
 4. In 2004 vindt er een fusie (verkapte overname) plaats van KLM door Air France. Het hoofdkantoor bevindt zich nabij Parijs, op de Charles de Gaulle luchthaven (Ref35).
 5. Na de fusies van BSO, Philips "C and P", BSO-Origin en Atos-Origin in de 90-er jaren werd in 2011 de naam gewijzigd in  Atos SE. Het hoofdkantoor bevindt zich in Parijs. (Ref36).
 6. Philips Telecommunicate en Informatie Systemen (PTIS) werd begin 90-er jaren verkocht aan Digital Equipment Corporation (DEC), dat vervolgens werd overgenomen door Compaq en dat vervolgens weer door HP. Het hoofdkantoor bevindt zich in Palo Alto (USA).

Dit is het einde van deze serie.

Ga naar deel 1Bronnen en Referenties


 1. Naar Breeder vluchtEen kwart eeuw geschiedenis van Nederlandsch luchtverkeer - Vijfentwintig jaren Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM 1921 - 1946) ; Auteur: Ben van Eysselsteijn
 2. Doorgaan ..Beknopte geschiedenis van Hollandse Signaalapparaten B.V. - Hengelo 1922 - 1974; Uitgegeven bij gelegenheid van de pensionering van de voorzitter der directie H. Th. Koppen en aangeboden aan het personeel 
 3. Arie; mijn blog post van 11 januari 2010 met de tekst uitgesproken tijdens de crematie ceremonie van mijn vader; http://pensionadointhephilippines.blogspot.com/2010/01/arie.html
 4. Pa, Thanks for All; mijn blogpost van 8 January 2010;  http://pensionadointhephilippines.blogspot.com/2010/01/pa-thanks-for-all.html
 5. Norman Groeneweg; persoonlijke website: http://www.schoterdijk.nl/pical.html
 6. Plesman, Albert (1889-1953) ;  http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/plesman
 7. Plesman Grondlegger van de gouden KLM 1919-1969;  Auteur: Anthony van Kampen, 1969
 8. Interview en e-mail wisseling met Theo Muller (vriend en collega van mijn vader), Hengelo, 20 maart 2013, respectievelijk 14 september 2014
 9. In memoriam Henk Lemereis BWKhttp://www.forevermissed.com/henk-lemereis/lifestory#lifestory
 10. Hazemeijerwikipedia Hazemeijer
 11. Heemafwikipedia Heemaf
 12. Storkwikipedia Stork
 13. Siemenswikipedia Siemens
 14. Hollandse Signaalapparatenwikipedia Signaal
 15. Schagen van Leeuwen, Jules Jacob Adriaan (1896-1976); http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/schagenvanleeuwen
 16. Signaal op valreep gered van Canadezen; De Twentse Courant Tubantia, woensdag 3 september 2014
 17. Over de belevenissen met de Philips Pionier radio bouwdoos; Auteur: Kasper Kombrink
 18. Signaalflitsen, nummer 5, 36e jaargang, juni 1984
 19. Ontsnapping uit Duitse krijgsgevangenschap door Luitenant ter zee der lste kl. H. Isbrucker op 17 Januari 1944 ; Auteur: H. Isbrucker; http://www.eindhovenfotos.nl/Harry_Isbrucker.htm
 20. Korte levensbeschrijving van Ir. D.H.G.  BrethouwerAuteur: gegevens afkomstig van zijn zoon Ir. D.H.G.Brethouwer ; http://www.krijgsgevangen.nl/index.php/persoonlijke-herinneringen/kgf-31487-d-h-g-brethouwer
 21. Excel bestand met krijgsgevangenen: Kgf-nummers_Neurenberg_tot_Tittmoning_v2013.xlshttp://www.eindhovenfotos.nl/namenlijst_krijgsgevangen1942.htm
 22. Van der Heem; De grootste fabriek van Den Haaghttp://www.vanderheem.info/
 23. Geschiedenis van de Informatietechnologie in Nederland in de 20e eeuw of "De eeuw van de computer"https://www.ngi-ngn.nl/assets/images/evdc_pdf_binnenwerk.pdf
 24. Professor Dr. Gerrit Blaauw; http://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Blaauw
 25. Belangrijkste data N.V. Hollandse Signaalapparaten; (periode  1947-1972); bron: Jan Karel Koppen, zoon van directeur H.Th. Koppen
 26. Ir. Max Staalpersoonlijke website
 27. Hoe de radar naar Hengelo kwam; Auteur ir. Max Staal
 28. Mijn Stad Mijn Dorp; Historisch archief met o.a. prive filmpjes van de familie Staal
 29. Signaalflitsen, nummer 10, 23e jaargang, november 1971
 30. Nieuw fabrieksgebouw Gronau officieel geopend; bron onbekend
 31. Signaalflisen_nummer 5, 36e jaargang, juni 1984
 32. Thales Netherlands Historygeschiedenis van Hollandse signaalapparaten na de overname door Thomson, en later Thales
 33. epro GMBHgeschiedenis van Signaal-Gronau na de overname door Thomson, en later Thales
 34. Norma Groep; geschiedenis van Signaal-Hengelo machinefabriek na de overname door Thomson
 35. Air France - KLM; geschiedenis van de KLM en de merger met Air France
 36. Atos SE; geschiedenis van Atos met als voorlopers in Nederland BSO, Origin en Atos-OriginPrintfriendly

Contact Form

Name

Email *

Message *