Quote

“I'd rather regret the things that I have done than the things that I have not.”
― Lucille Ball

Thursday, January 22, 2015

Ontmoetingen met mijn vader's verleden (Deel 5)

Signaal directeuren en enkele andere historische gegevens


Referentie. 2:
 v.l.n.r. de heren H.Th. Koppen, ir. G. Bazuin,
jhr. H.A.C. van Riemsdijk (president van het Philips Concern),
ir. M. Staal, J. Doorenbosch, E. Ferwerda en ir. C. van Staaden.

Ga naar deel 1

Ga naar deel 6


In deze korte aflevering iets over de directeuren van Signaal en andere belangrijke data uit de periode (1947-1972).

Ik heb al een aantal directeuren genoemd in de vorige delen en er zullen er nog een paar volgen.

Terugblikken en herinneringen formuleren gaat het beste aan de hand van wat oud materiaal uit die tijd. Wat ik naast referentie 2 heb kunnen vinden is een lijstje van directeuren en andere feiten uit die tijd (ref 25), mij toegezonden door mijn klasgenoot van de lagere school (HSV) Jan Karel Koppen, zoon van voormalig directeur H.Th. Koppen.In de eerste kolom heb ik aangegeven in welk deel van deze serie dat feit of genoemde perso(o)n(en) aan bod komt/komen, niet noodzakelijkerwijs de genoemde gebeurtenis (aanstelling/ aftreden/ overlijden/etc.).

Ik heb een regel toegevoegd aan het overzicht en wel de opening van de fabriek Signaal-Gronau, dat in deel 7 aan bod komt. Dat dit niet in de geschiedschrijving voorkomt is gelegen in het feit dat Signaal-Gronau geen deel uitmaakte van Signaal-Hengelo, maar van de Duitse Philips organisatie Alldephi (Allgemeine Deutsche Philips Verwaltungs GmbH).

De regels over kapitaal injecties heb ik weggelaten, aangezien die niet relevant zijn voor deze serie.

Belangrijkste data Hollandse Signaalapparaten (1947-1972)


Deel(source/bron: Jan Karel Koppen)
31-dec.-1947N.V. Hollandse Signaalapparaten i.o.
331-jul.-1948N.V. Hollandse Signaalapparaten Directie: J.J.A. Schagen van Leeuwen en H.T. Buis.
Commissarissen: Ir. F.J. Philips, Prof. Ir. L.H. de Langen, Mr. A. Ruys en J.J.C.C. Bennink.
10-mei-1948H.T. Buis geschorst als Directeur.
19-feb.-1949Ir. H. de Fouw Directeur.
15-dec.-1949Prof. Dr. P.P. v.Berkum Commissaris.
38-jan.-1950G.J. Brinkman tijdelijk Directeur.
9-jan.-1950Ir. H. de Fouw afgetreden als Directeur.
316-feb.-1951Opening nieuwe fabriek.
44-jan.-1953Ir. D.H.G. Brethouwer Directeur.
315-mei-1953Overlijden G.J. Brinkman.
3, 4, 715-mrt.-1954H.T. Koppen, Ir. IJ. Jorna en Dr. A. de Graaff onderdirecteur
3, 6, 79-jul.-1954Ir. M. Staal onderdirecteur.
18-mei-1955Mr. M. Sanders benoemd tot Commissaris.
1-okt.-1956NV Philips neemt aandelen andere aandeelhouders over.
3, 4, 6, 71-jan.-1957H.T. Koppen, Ir. IJ. Jorna Directeur. Dr. A.de Graaff en Ir. M. Staal adj.dir
1-jan.-1957W.A. de Jonge en Ir. T.P. Tromp benoemd tot Commissaris.
31-jan.-1957J.J.A. Schagen v. Leeuwen eervol ontslag, benoemd tot Commissaris.
430-jun.-1958Ir. D.H.G. Brethouwer treedt af als Directeur, benoeming tot Commissaris.
37-jan.-1958Dr. A. de Graaff Directeur, H.T. Koppen voorz. der Directie.
326-mei-1961J.J.A. Schagen van Leeuwen treedt af als Commissaris.
23-mrt.-1962Overlijden J.J.C.C. Bennink.
3, 4, 6, 75-jan.-1962Ir. M. Staal Directeur
35-jan.-1962Hoofd Industrie Groep (H.I.G.) T.D.S. opgericht.
12-apr.-1962H.H.L. Propper Commissaris.
3, 42-jan.-1963Ir. IJ. Jorna treedt af als Directeur.
4-sep.-1964H. Schaper Commissaris.
3, 6, 710-jan.-1965E. Ferwerda, Ir. C.A. v.Staaden, B.H. Kampman, Ir. G. Bazuin, A. Koldewijn,
Ir. A.M. Schulte Adj. Dir. (pers. titel).
11-jan.-1965C.J.D. Riethof Adj. Directeur (pers. titel).
20-jun.-1966H. Schaper treedt af als Commissaris.
19-mei-1967Mr. M. Sanders treedt af als Commissaris.
17-nov.-1967H. Schaper herbenoemd als Commissaris.
13-dec.-1968W.A. de Jonge treedt af als Commissaris. Drs. P.H. le Clercq en
D. v.d. Putten benoemd tot Commissaris.
423-mei-1969Ir. D.H.G. Brethouwer treedt af als Commissaris.
1-jan.-1970Ir. W. Stoorvogel, Ir. P. Stam, Mr. H. Jansen Adj. Dir. (pers. titel).
20-jan.-1970Ir. L.W.C. Adank benoemd tot Commissaris.
2-jan.-1970C.J.D. Riethof eervol ontslag, in dienst getreden bij Min. v. Econ. Zaken.
6, 74-jan.-1970Ir. G. Bazuin, E. Ferwerda, B.H. Kampman, Ir. C.A. v. Staaden Adj. Directeur.
4-jan.-1970Ir. P. Stam eervol ontslag, in dienst getreden bij Philips Electrologica.
716-sep.-1970Opening fabriek Signaal-Gronau (Dsl.); A. Klootwijk bedrijfsleider
31-jan.-1971J. Doorenbos benoemd tot Directeur.
25-mei-1971Prof. Ir. L.H. de Langen treedt af als Commissaris.
25-jun.-1971Mr. L. de Block benoemd als Commissaris.
731-dec.-1971Dr. A. de Graaff treedt af als Directeur.

Ga naar deel 1


Ga naar deel 6Printfriendly

Contact Form

Name

Email *

Message *